Hội chợ Canton lần thứ 131 đã kết thúc thành công tốt đẹp

Vào năm 2022, do dịch bệnh, chúng tôi không thể tham gia Hội chợ Canton ngoại tuyến như đã định.Chúng tôi chỉ có thể giao tiếp với khách hàng thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp và giới thiệu công ty, sản phẩm tới khách hàng.Hình thức phát sóng trực tiếp này không phải lần đầu tiên diễn ra nhưng lần nào cũng là một thử thách, đồng thời cũng là sự nâng cao trình độ tiếng Anh và kinh doanh của bản thân.Đây cũng là cơ hội để nạp năng lượng cho bản thân, để chúng ta có thể nhìn nhận rõ hơn những thiếu sót của bản thân để có những cải thiện có mục tiêu.Cũng có những người mới tham gia, đó chỉ là cơ hội để rèn luyện sức khỏe., Mặc dù không thể đàm phán trực tiếp với khách hàng, nhưng tôi cũng đã luyện tiếng Anh trước để chuẩn bị đầy đủ cho Hội chợ Canton ngoại tuyến trong tương lai.

Chúng tôi hy vọng rằng dịch sẽ rút đi càng sớm càng tốt, và chúng tôi có thể giao tiếp trực tiếp với khách hàng, từ trái tim đến trái tim, và mong đợi sự hiện diện của khách hàng nước ngoài.