Năm quan trọng nhất đối với Theone

Năm 2021 là một năm rất quan trọng đối với Theone.Nhà máy đã có những thay đổi lớn, việc mở rộng quy mô, nâng cấp và chuyển đổi trang thiết bị, mở rộng nhân sự.Thay đổi lớn nhất và trực quan nhất là sự ra đời của các thiết bị tự động hóa, không chỉ cho chúng tôi mà còn mang lại những lợi ích trực quan nhất cho khách hàng

ab05023d4a442ea66add10d455b5a1f

 

Thứ nhất, tăng mức độ tự động hóa thiết bị, giảm yêu cầu lao động và giảm chi phí lao động;

Thứ hai, nâng cao hiệu quả sản xuất thiết bị, mở rộng hiệu suất quá trình thiết bị và ổn định chất lượng sản phẩm;

Thứ ba, cải thiện độ an toàn và độ tin cậy của thiết bị, để bảo vệ người lao động ở mức độ lớn

Thứ tư, chuyển đổi thiết bị chung thành thiết bị sản xuất theo yêu cầu của doanh nghiệp và trở thành sản phẩm không thể thay thế.

Thứ năm, cải thiện hệ thống bảo vệ môi trường của thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc và đạt được sản xuất sạch hơn.

Thứ sáu, cải thiện hệ thống cấu trúc thiết bị, giảm tiêu thụ nguyên liệu và năng lượng,và một lần nữa giảm chi phí sản xuất.

11

Sau khi thiết bị cũ được nâng cấp không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp mà còn tiết kiệm được nguyên liệu và năng lượng tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp.Doanh nghiệp cũng có thể phát triển và sản xuất các sản phẩm mới thông qua việc chuyển đổi thiết bị.Thông qua việc chuyển đổi thiết bị của sản phẩm ban đầu, nó có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, có thể thúc đẩy sản xuất của doanh nghiệp tốt hơn, giảm cường độ lao động của công nhân và sử dụng một lượng vốn nhỏ.Cải thiện tốt hơn khả năng đổi mới của doanh nghiệpThời gian đăng bài: Ngày 16 tháng 12 năm 2021